Hét alternatief voor een ouder-tevredenheids-onderzoek

Steeds meer kritiek op de huidige ouder-tevredenheids-onderzoeken

Geen context

De opmerkingen in zo’n onderzoek geven wellicht zinvolle informatie, maar veel ouders kennen de context van bepaald beleid niet en zijn ook anoniem.

Lage gemiddelde response

Wat zeggen de gemiddelde cijfers? Zowel complimenten als feedback vallen weg. En hoeveel procent van de ouders vult doorgaans een dergelijk onderzoek in? En is het wel realistisch om op dergelijke aantallen goede beslissingen te nemen?

Tevredenheid is geen kwaliteit

De onderzoeken moeten kwaliteit meten, maar er wordt gevraagd naar de mate van tevredenheid. Dat zijn verschillende zaken! Je kunt als school kwalitatief goede beslissingen nemen terwijl, bijvoorbeeld, ouders daar niet zo tevreden over zijn.

Niet verplicht

De inspectie stelt een tevredenheidsonderzoek niet verplicht. Wel moeten scholen de kwaliteit evalueren, onder andere met ouders.

Een waardevol alternatief: Zinus Kwaliteit

 • werkt niet met cijfers en scores
 • bereikt een aselect gekozen groep ouders, de school bepaalt hoevéél ouders uit welke groep bevraagd moeten worden
 • is niet een eenmalige meting eens in de zoveel jaar, maar een permanente kwaliteitscontrole
 • is ondanks deze permanente kwaliteitsevaluatie juist mínder belastend voor ouders
 • ontzorgt de school net zo als een regulier tevredenheidsonderzoek
 • is een prachtige combinatie tussen een digitaal onderzoek en gesprekken, en toch efficiënter dan de huidige tevredenheidsonderzoeken
 • biedt alle ruimte voor items die de school zelf belangrijk vindt om te evalueren
 • geeft de mogelijkheid om ook de jeugdzorg die wordt ingezet in het onderwijs te evalueren onder ouders
 • is ook geschikt voor de kinderopvang en IKC’s
 • en last but not least: de inspectienormen zijn het minimum. Daarnaast wordt er vooral geëvalueerd op basis van het ambitieniveau van de school.
Zinus Kwaliteit

De inspectie stelt een tevredenheidsonder-zoek niet verplicht. Wel moet de kwaliteit geëvalueerd worden, onder andere met ouders.

Zinus Kwaliteit

Multidisciplinair initiatief

Op dit moment wordt aan Zinus Kwaliteit gewerkt met meer dan tien basisscholen, kinderopvang en een gemeente. Na de zomer is Zinus Kwaliteit beschikbaar voor alle kinderopvangorganisaties en basisscholen. Later volgt ook de Zinus Kwaliteit voor medewerkers, leerlingen en in het voortgezet onderwijs.

Nieuwsgierig?

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst! Laat u informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Aan uw aanmelding zijn geen kosten verbonden.

 • maandag 14 september van 14.00 tot 16.00 uur
 • in De Schakel in Nijkerk (vlakbij zowel de A28 als het station).

Aanmelden voorlichtingsbijeenkomst

Zinus Kwaliteit

Programma

14.00 uur: Ontvangst, welkom en introductie

peter-de-vries-2

De misleiding van een tevredenheids-onderzoek

Peter de Vries
Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid
peterdevries.nu

zinus-henry

Zinus Kwaliteit: het betrouwbare alternatief

Henry Hennipman
Specialist oudercommunicatie
zinus.nl

Vragen, opmerkingen en uitwisseling

16:00 uur: Einde bijeenkomst