Hét alternatief voor een oudertevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoeken zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet alleen winkels en bedrijven, ook scholen werken met tevredenheidsonderzoeken: onder leerlingen, medewerkers en ouders. Niet iedereen ervaart dat als even positief. Je mailbox raakt vol met vragen om een tevredenheidsenquête in te vullen en het kost tijd. Een nog belangrijker vraag is: leveren deze onderzoeken werkelijk iets op? Worden bedrijven en winkels hier nou echt beter van en dus jij als gebruiker, afnemer of consument? En hoe zit dat met scholen: meet een oudertevredenheidsonderzoek wel wat zij moet meten en wat hebben leerlingen, medewerkers en ouders eraan?

Het antwoord is eenvoudig: zoals we nu oudertevredenheidsonderzoeken afnemen levert veelal de verkeerde informatie op en heeft zelfs ongewenste effecten. Daarom is een alternatief hard nodig.

peter-de-vries

Peter de Vries
Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid

Context ontbreekt

De opmerkingen in zo’n onderzoek geven wellicht zinvolle informatie, maar veel ouders kennen de context van bepaald beleid niet.

Te lage response

Wat zeggen de gemiddelde cijfers? Zowel complimenten als feedback vallen weg. En hoeveel procent van de ouders vult doorgaans een dergelijk onderzoek in? En is het wel realistisch om op dergelijke aantallen goede beslissingen te nemen?

Geen kwaliteitsmeting

De onderzoeken moeten kwaliteit meten, maar er wordt gevraagd naar de mate van tevredenheid. Dat zijn verschillende zaken! Je kunt als school kwalitatief goede beslissingen nemen terwijl, bijvoorbeeld, ouders daar niet zo tevreden over zijn.

Reacties zijn anoniem

Ouders geven hun beoordeling anoniem, hierdoor ontbreekt de mogelijkheid voor de dialoog.

Download het gratis ebook ‘Weg met oudertevredenheid!’

Het alternatief: Zinus Kwaliteit

Faciliteert het gesprek

Zinus Kwaliteit helpt bij het voeren van gesprekken met ouders over de kwaliteit van de school.

Kwalitatief en kwantitatief

Door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek krijgt u een goed beeld van de situatie ten opzichte van uw ambities.

Ambities waarmaken

Stel samen met het team de ambities vast en meet de voortgang. Samen de kwaliteit van het onderwijs continu verbeteren!

Niet anoniem

Ouders geven hun input niet anoniem. Hierdoor is het mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de betrokkenheid van ouders op de school te verhogen.

De inspectie stelt een tevredenheidsonderzoek niet verplicht. Wel moet de kwaliteit geëvalueerd worden, onder andere met ouders.

Vraag een voorlichtingsgesprek aan

Zinus Kwaliteit

Henry Hennipman
Adviseur Zinus Kwaliteit